Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Ändring av uppdraget med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet Diarienummer: A2023/00137

Publicerad

Regeringen ändrar uppdraget till Arbetsförmedlingen med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet på följande sätt. En lägesbeskrivning ska i stället för senast den 10 mars 2023 lämnas senast den 24 maj 2023. I lägesbeskrivningen ska myndigheten redogöra för hur införandet av vidareutvecklade matchningstjänster och andra vidtagna åtgärder har fungerat samt hur arbetet med planerade åtgärder fortskrider och fortsatt tidplan för åtgärderna.

Ladda ner:

Uppdragstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså redovisas slutligt senast den 13 oktober 2023.