Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att fördela och betala ut medel för att öka antalet tjänster för allmäntjänstgöring Diarienummer: S2023/00678

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att fördela och betala ut 252 miljoner kronor till regionerna. Meningen är att stimulera till att öka antalet tjänster för allmäntjänstgöring (AT).

Ladda ner:

Socialstyrelsen informerar löpande Regeringskansliet om arbetet.

Socialstyrelsen slutredovisar senast den 29 februari 2024 uppdraget till Regeringskansliet.