Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Förlängd tid för uppdraget att analysera genomförandet av ett intensivår för nyanlända Diarienummer: A2022/01634

Publicerad

Regeringen gav den 18 februari 2021 Statskontoret i uppdrag att analysera genomförandet av ett intensivår för nyanlända (A2021/00398). Uppdragstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 maj 2023.

Ladda ner:

Regeringen gav den 18 februari 2021 Statskontoret i uppdrag att analysera genomförande av ett intensivår för nyanlända (A2021/00398). Statskontoret har lämnat en delredovisning av uppdraget i april 2022 och en slutredovisning skulle enligt det ursprungliga beslutet ha lämnats senast den 30 januari 2023 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet). I delredovisningen fokuserade Statskontoret på genomförandefrågor. I slutredovisningen ska Statskontoret fokusera på helheten och på arbetsmarknadsutfall.

Under hösten 2022 har det saknats korrekt statistik för intensivåret vilket bland annat innebär att Statskontoret inte har kunnat analysera och redovisa arbetsmarknadsutfallet för intensivåret.