Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Medel till Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) Diarienummer: S2023/01042

Publicerad

Regeringen beslutar ge Yrkesföreningar för fysisk aktivitet rätt att rekvirera 1,7 miljoner kronor. Föreningen ska inom regeringens satsning på metoden fysisk aktivitet på recept utveckla kunskapsstödet fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS), den digitala versionen eFYSS, samt samverka med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och E-hälsomyndigheten. Pengarna får användas till att kartlägga och beskriva framtida behov av att uppdatera kunskapsstödet.

Ladda ner:

Senast den 1 december 2023 ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. I rapporten ska det framgå hur beviljade medel har använts och vilka resultat man har uppnått.