Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag att utföra en analys av Sametinget Diarienummer: Ku2023/00440

Publicerad

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att analysera Sametingets verksamhet samt att föreslå åtgärder.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) i en skriftlig rapport senast den 24 november 2023.