Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om förstärkt tillsyn mot välfärdsbrottslighet inom hälso- och sjukvården och tandvården Diarienummer: S2024/00037

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att under 2024 till 2026 stärka och utveckla arbetet med att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet och förekomsten av oseriösa aktörer inom hälso- och sjukvården och tandvården.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att: 

  • utveckla myndighetens förmåga att genom tillsyn identifiera och agera mot aktörer som är oseriösa eller kriminella samt identifiera behov av utökad myndighetssamverkan för detta ändamål, 
  • lämna förslag på insatser för att påskynda bekämpningen av välfärdsbrottslighet, och 
  • identifiera om det finns ett behov av utökat stöd på nationell nivå för att bekämpa välfärdsbrottslighet och i så fall beskriva hur ett sådant stöd kan se ut. 

IVO ska:

  • samtala med Polismyndigheten Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Brottsförebyggande rådet, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner och andra myndigheter som berörs av arbetet mot välfärdsbrottlighet
  • löpande informera Regeringskansliet om hur arbetet fortskrider
  • senast den 31 januari 2025 och senast den 31 januari 2026 delredovisa samt senast den 31 januari 2027 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet. 
Laddar...