Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om mat och måltider för äldre personer Diarienummer: S2024/01012

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket att sammanställa och sprida kunskap om mat och måltiders betydelse för att motverka ohälsa hos äldre personer. Kunskapsstöden ska vara riktade till personal och beslutsfattare inom äldreomsorgen.

Ladda ner:

Livsmedelsverket ska i samarbete med organisationer på äldreområdet ta fram och sprida informationsmaterial om maten och måltidens betydelse för att främja hälsa och motverka ohälsa, riktat till äldre personer. Informationsmaterialet ska också tillgängliggöras på de nationella minoritetsspråken. 

När uppdraget utförs ska Livsmedelsverket samtala med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och andra relevanta aktörer som exempelvis Sveriges Kommuner och Regioner. 

Livsmedelsverket ska senast den 15 juni 2026 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet

Laddar...