Remiss av: SOU 2015:58 EU och kommunernas bostadspolitik

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2015:58 EU och kommunernas bostadspolitik.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 11 december 2015.

Remissinstanser:

 1. Stockholms tingsrätt
 2. Kammarrätten i Jönköping
 3. Förvaltningsrätten i Växjö
 4. Domstolsverket
 5. Boverket
 6. Ekonomistyrningsverket (ESV)
 7. Socialstyrelsen
 8. Kommerskollegium
 9. Konkurrensverket
 10. Kungl. Tekniska Högskolan (KTH)
 11. Länsstyrelsen i Stockholms län
 12. Länsstyrelsen i Västra Götalands län
 13. Länsstyrelsen i Västernorrlands län
 14. Regelrådet
 15. Statskontoret
 16. Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps)
 17. Tillväxtanalys
 18. Tillväxtverket
 19. Jordbruksverket
 20. Sveriges lantbruksuniversitet
 21. Uppsala universitet (Juridiska fakultetsnämnden)
 22. Uppsala universitet (IBF)
 23. Umeå universitet
 24. Region Dalarna
 25. Region Skåne
 26. Region Västerbotten
 27. Ale kommun
 28. Arvidsjaurs kommun
 29. Askersunds kommun
 30. Avesta kommun
 31. Borlänge kommun
 32. Bromölla kommun
 33. Eskilstuna kommun
 34. Göteborgs kommun
 35. Gällivare kommun
 36. Gävle kommun
 37. Hagfors kommun
 38. Haparanda kommun
 39. Högsby kommun
 40. Kiruna kommun
 41. Ljusdals kommun
 42. Luleå kommun
 43. Malmö kommun
 44. Munkfors kommun
 45. Norrköpings kommun
 46. Pajala kommun
 47. Partille kommun
 48. Sala kommun
 49. Stockholms kommun
 50. Söderhamns kommun
 51. Tranemo kommun
 52. Umeå kommun
 53. Uppsala kommun
 54. Varbergs kommun
 55. Vingåkers kommun
 56. Åre kommun
 57. Örebro kommun
 58. Övertorneå kommun
 59. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
 60. Svenska Bankföreningen
 61. Bostadsrätterna
 62. Fastighetsägarna Sverige
 63. Föreningen auktoriserade revisorer (FAR)
 64. Företagarna
 65. Hela Sveriges ska leva
 66. HSB Riksförbund
 67. Hyresgästföreningen Riksförbundet (Hyresgästföreningen)
 68. Kommunalekonomernas förening (KEF)
 69. Kommuninvest i Sverige AB
 70. Samhällsbyggarna
 71. Stockholms Handelskammare
 72. Svenska studentbostadsföreningen (SSBF)
 73. Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO)
 74. Sveriges byggindustrier
 75. Sveriges Förenade Studentkårer (SFS)
 76. Trä- och möbelföretagens förening (TMF)
 77. Villaägarnas Riksförbund

Betänkandet EU och kommunernas bostadspolitik (SOU 2015:58) remitteras härmed till ovanstående remissinstanser.

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 11 december 2015. Remissvaren önskas i elektronisk form via e-post till Näringsdepartementets registrator och Maria Edlund i både Word- och pdf-format. Vi skulle uppskatta om filnamnet är Regeringskansliets diarienummer (utan snedstreck), N2015-4746-PUB, följt av remissinstansens namn. Remissvarens disposition bör om möjligt ansluta sig till dispositionen i promemorian. I remissvaret anges Regeringskansliets diarienummer N2015/4746/PUB.

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en in­bju­dan att lämna synpunkter.

Frågor under remisstiden kan ställas till K A Stefan Svensson, telefonnummer 08-405 16 74.

Remissinstanserna kan utan kostnad få ytterligare högst ett exemplar av betänkandet. Exemplaren beställs hos Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Telefon 08-598 191 90, telefax 08-598 191 91,
e-post, order.fritzes@nj.se. Ange vid beställning att exemplaren är avsedda för remissändamål.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2).

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.