Remiss av delrapport från Ledningsutredningen U2014:11 Diarienummer: U2014:11/2015/2

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Delrapport från Ledningsutredningen U2014:11.

Ladda ner:

Sista svarsdagen på remissen är den 2 november 2015.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.