Remiss av Ds 2015:54 En samlad torvprövning Diarienummer: M2015/03820/Ee

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Miljö- och energidepartementet om En samlad torvprövning, Ds 2015:54.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Regeringskansliet, Miljö- och energidepartementet senast den 15 februari 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.