Remiss från Kulturdepartementet

Remiss av promemorian Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt Diarienummer: Ku2016/01350/MF

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 26 augusti 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.