Remiss från Finansdepartementet

Remiss SOU 2016:33 Ett bonus–malus-system för nya lätta fordon

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat SOU 2016:33 Ett bonus–malus-system för nya lätta fordon.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast måndagen den 15 augusti 2016.