Hoppa till huvudinnehåll

Enklare momsregler för gåvor och begagnade varor ska utredas

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge en utredare i uppdrag att se över momsreglerna för gåvor och försäljning av begagnade varor. Utredningen ska undersöka om det går att förenkla regelverket för företag som säljer begagnade varor och för de företag som vill skänka varor till välgörenhet.

För att klara den gröna omställningen måste vi bli bättre på att använda produkter på ett mer effektivt och hållbart sätt. Därför behöver vi en väl fungerande marknad för begagnade varor och öka incitamenten att skänka varor som annars skulle kasseras. Idag kan momsreglerna upplevas som krångliga för företag som säljer begagnade varor. Det kan också vara svårt för ett företag som vill skänka varor till en hjälporganisation att förutse om moms ska redovisas för varan som lämnar företaget. Regeringen har därför fattat beslut om att en utredare ska se över momsreglerna för gåvor och försäljning av begagnade varor för att göra de enklare och mer förutsebara.

– Försäljningen av begagnade varor är en viktig del i att ställa om till ett hållbart samhälle. Dagens momsregler innebär onödigt administrativt krångel för många företagare i branschen. Därför är jag glad över att vi fattat beslut om att se över reglerna, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

– Vi behöver ställa om till en cirkulär ekonomi och ett mer hållbart samhälle, som tar till vara på våra resurser på ett bättre sätt. Regeringen vill därför uppmuntra människor och företag till att främja återanvändning av olika varor. Vår konsumtion driver idag på en råvaruutvinning som är helt ohållbar. För att utveckla vår cirkulära ekonomi måste vi minska onödig administration, så att företag lättare kan sälja begagnade varor utan att behöva räkna ut momsen för varje enskild vara, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.  

– Det ska vara enkelt att göra gott. Nu ser vi över hur reglerna för att skänka begagnade varor till hjälporganisationer kan förenklas och göras mer förutsebara. Det ökar aktörerna i civilsamhällets möjlighet att hjälpa och det är bra miljön, säger socialminister Jakob Forssmed.

Utredaren ska se över de momsregler som gäller vid försäljning av begagnade varor och beskattningsbara personers gåvor av varor. Syftet med utredningen är att undersöka om regelverket kan förenklas och bli mer förutsebart för att bland annat minska den administrativa bördan för berörda företag. Det kan i sin tur bidra till att produkter används på ett mer effektivt och hållbart sätt.

Utredaren ska bland annat:

  • ta ställning till om bestämmelserna om förenklad vinstmarginalbeskattning kan utformas på ett sätt som förenklar för företagen och därmed underlättar försäljningen av begagnade varor som är lämpade för återanvändning,
  • överväga om regelverket om uttagsbeskattning kan utformas så att mervärdesskattekonsekvenserna vid gåvor av varor till hjälporganisationer och liknande blir mer förutsebara.

Utredningen ska redovisa sina slutsatser senast den 31 mars 2025.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström
Klara Söderberg
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-108 90 82
e-post till Klara Söderberg
Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg
Laddar...