Hoppa till huvudinnehåll
Remiss från Socialdepartementet

Remisslista Ds 2016:29 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Diarienummer: S2016/05391/FS

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Ds 2016:29 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 25 november 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Remissunderlag

Laddar...