Remiss från Finansdepartementet

Remiss av Promemoria med utdrag ur utkast till lagrådsremiss Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian med utdrag ur utkast till lagrådsremiss Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 3 november 2016.