Remiss från Socialdepartementet

Remiss av Nationell läkemedelslista Diarienummer: S2017/00117/FS

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast torsdagen den 13 april 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.