Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av promemorian Genomförande av ICT-direktivet (Ds 2017:3) Diarienummer: Ju2017/02026/L7

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har remitterat promemorian Genomförande av ICT-direktivet (Ds 2017:3).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast fredagen den 28 april 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Laddar...