Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Höjt transporttillägg och deklarationstidpunkten för mervärdesskatt i vissa fall Diarienummer: Fi2017/01208/S2

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Höjt transporttillägg och deklarationstidpunkten för mervärdesskatt i vissa fall.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 19 april 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.