Remiss från Socialdepartementet

Remiss God och nära vård, en gemensam färdplan och målbild SOU 2017:53 Diarienummer: S2017/03549/FS

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka regeringen har remitterat SOU 2017:53, God och nära vård, en gemensam färdplan och målbild.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 2 oktober 2017.

SOU 2017:53

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.