Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av promemoria med förslag om möjlighet till mindre styrelser för universitet och högskolor och om rektors möjlighet att vara ordförande i styrelsen Diarienummer: U2017/03131/UH

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Förslag om möjlighet till mindre styrelser för universitet och högskolor och om rektors möjlighet att vara ordförande i styrelsen.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 31 oktober 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Laddar...