Hoppa till huvudinnehåll
Remiss från Kulturdepartementet

Remiss Ds 2017:34 Ändringar i bestämmelser om val till Sametinget Diarienummer: Ku2017/01655/DISK

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat Ds 2017:34 Ändringar i bestämmelser om val till Sametinget.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 2 oktober 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Laddar...