Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Remiss av Ds 2017:50 Ett moderniserat medinflytande för totalförsvarspliktiga

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterats promemorian Ds 2017:50 Ett moderniserat medinflytande för totalförsvarspliktiga

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Försvarsdepartementet senast den 13 november 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.