Remiss av Promemoria Vinterdäckskrav för tunga vägfordon Diarienummer: N2017/06234/MRT

Här kan du ta del av till vilka instanser som Näringsdepartementet har remitterat promemorian Vinterdäckskrav för tunga vägfordon.

Ladda ner:

De skriftliga remissvaren ska ha inkommit till Näringsdepartementet
n.registrator@regeringskansliet.se samt till marija.grekovska@regeringskansliet.se senast den 12 januari 2018.

Vi ser gärna att ni skickar svaren med e-post, gärna i word-format. Ange
diarienummer och N2017 /06234/MRT och remissinstansens namn i
ämnesraden på epostmeddelandet.