Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift Diarienummer: Fi2017/03845/S1

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat promemorian Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast fredagen
den 1 december 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.