Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Beskattning av vissa utbetalningar från arbetskooperativ och vid förenklad avveckling av ekonomiska föreningar Diarienummer: Fi2017/04559/S1

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat promemorian Beskattning av vissa utbetalningar från arbetskooperativ och vid förenklad avveckling av ekonomiska föreningar.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den fredagen den 19 januari 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.