Remiss Ds 2017:67 Lönegaranti och utbetalande myndighet

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Ds 2017:67 Lönegaranti och utbetalande myndighet.

Ladda ner:

Remissinstanser

 1. Ackordscentralen
 2. Arbetsgivarverket
 3. Arbetsförmedlingen
 4. Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen
 5. Ekobrottsmyndigheten
 6. Företagarna
 7. Försäkringskassan
 8. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)
 9. Kammarkollegiet
 10. Kronofogdemyndigheten
 11. Landsorganisationen i Sverige (LO)
 12. Länsstyrelsen i Dalarna län
 13. Länsstyrelsen i Norrbotten län
 14. Länsstyrelsen i Skåne län
 15. Länsstyrelsen i Stockholm län
 16. Länsstyrelsen i Västra Götaland län
 17. Länsstyrelsen i Västernorrland län
 18. Länsstyrelsen i Östergötland län
 19. Rekonstruktörs- och konkursförvaltarkollegiet (REKON)
 20. Regelrådet
 21. Skatteverket
 22. Svenskt Näringsliv
 23. Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco)
 24. Sveriges a-kassor
 25. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
 26. Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 21 mars 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.