Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemoria om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik Diarienummer: Fi2018/01103/S2

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat promemorian En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den
27 april 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.