Remiss av promemorian Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning Diarienummer: U2018/01274/UH

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 9 maj 2018.

Remissinstanser

1 Riksdagens ombudsmän
2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
3 Folkhälsomyndigheten
4 Socialstyrelsen
5 Kammarkollegiet
6 Fastighetsmäklarinspektionen
7 Statens skolverk
8 Universitetskanslersämbetet
9 Universitets- och högskolerådet
10 Överklagandenämnden för högskolan
11 Uppsala universitet
12 Lunds universitet
13 Göteborgs universitet
14 Stockholms universitet
15 Umeå universitet
16 Linköpings universitet
17 Karolinska institutet
18 Kungl. Tekniska högskolan
19 Luleå tekniska universitet
20 Karlstads universitet
21 Linnéuniversitetet
22 Örebro universitet
23 Mittuniversitetet
24 Malmö universitet
25 Blekinge tekniska högskola
26 Försvarshögskolan
27 Gymnastik- och idrottshögskolan
28 Högskolan i Borås
29 Högskolan Dalarna
30 Högskolan i Gävle
31 Högskolan i Halmstad
32 Högskolan Kristianstad
33 Högskolan i Skövde
34 Högskolan Väst
35 Konstfack
36 Kungl. Konsthögskolan
37 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
38 Mälardalens högskola
39 Stockholms konstnärliga högskola
40 Södertörns högskola
41 Centrala studiestödsnämnden
42 Överklagandenämnden för studiestöd
43 Valideringsdelegationen
44 Naturvårdsverket
45 Patentombudsnämnden
46 Statens jordbruksverk
47 Sveriges lantbruksuniversitet
48 Boverket
49 Arbetsförmedlingen
50 Arbetsmiljöverket
51 Regelrådet
52 Chalmers tekniska högskola AB
53 Ersta Sköndal Bräcke Högskola AB
54 Sophiahemmet, Ideell förening
55 Stiftelsen Högskolan i Jönköping
56 Stiftelsen Rödakorshemmet
57 Almega
58 Sveriges Kommuner och Landsting
59 Svenskt Näringsliv
60 Sveriges akademikers centralorganisation
61 Sveriges förenade studentkårer
62 Sveriges universitets- och högskoleförbund
63 Teknikföretagen
64 Tjänstemännens Centralorganisation