Remiss från Finansdepartementet

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster- COM(2018) 148 final

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster- COM(2018) 148 final.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den
23 april 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.