Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av betänkandet Försvarets radioanstalts internationella samarbete – en översyn av regelverket (SOU 2020:68) Diarienummer: Fö2020/01191

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från de instanser som ombetts svara på Försvarsdepartementets remiss av betänkandet Försvarets radioanstalts internationella samarbete – en översyn av regelverket (SOU 2020:68).

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Försvarsdepartementet senast den 19 mars 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...