Remiss Ds 2021:33 Kompletterande bestämmelser till förslag om ekonomiska sanktioner mot terrorism Diarienummer: UD2021/15759

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Ds 2021:33 Kompletterande bestämmelser till förslag om ekonomiska sanktioner mot terrorism.

Remissinstanser:

Sista dag att svara på remissen är den 17 januari 2022.

Remissinstanser

 1. Domstolsverket
 2. Ekobrottsmyndigheten
 3. Försäkringskassan
 4. Förvaltningsrätten i Stockholm
 5. Integritetsskyddsmyndigheten
 6. Kronofogdemyndigheten
 7. Malmö tingsrätt
 8. Polismyndigheten
 9. Riksdagens ombudsmän (JO)
 10. Stockholms tingsrätt
 11. Svea hovrätt
 12. Sveriges advokatsamfund
 13. Säkerhetspolisen
 14. Åklagarmyndigheten

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.