Remiss från Socialdepartementet

Remiss Ändringar i begränsningsförordningen avseende allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, mässor och platser för privata sammankomster Diarienummer: S2022/00066

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat dels Folkhälsomyndighetens hemställan till regeringen om ändringar avseende deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och mässor som äger rum inomhus samt platser för privata sammankomster, dels Regeringskansliets föreslagna ändringar i begränsningsförordningen.

Remissinstanser:

Remissvar:

Socialdepartementet bjuder in till ett remissmöte på Skype torsdagen den 13 januari kl. 9.00. Samma datum och tidpunkt är också deadline för att svara på remissen.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.