Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av underlag till bilaga till förordningen om granskning av utländska direktinvesteringar Diarienummer: Ju2023/01156

Publicerad

Här kan du ta del av svaren från dem som ombetts att svara på remissen Underlag till bilaga till förordningen om granskning av utländska direktinvesteringar.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 1 september 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...