Lagar i Svensk författningssamling

Alla nya eller ändrade lagar publiceras i Svensk författningssamling (SFS). Från och med den 1 april 2018 publiceras lagarna elektroniskt på en ny webbplats.

När riksdagen har fattat sitt beslut ska regeringen utfärda den nya lagen. Lagar som utfärdas från och med den 1 april 2018 kungörs genom att de publiceras på svenskforfattningssamling.se.

Lagar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av SFS. SFS i tryckt format går att hitta på till exempel bibliotek. Den finns också tillgänglig i pdf-format.

I Regeringskansliets rättsdatabaser finns alla nya eller ändrade lagar tillgängliga i fulltext med införda ändringar.

I SFS finns förutom lagar också regeringens förordningar, det vill säga de regler som regeringen enligt grundlagen själv får besluta om. Förordningar reglerar till exempel myndigheternas verksamhet.

Svensk författningssamling – webbplats (SFS från och med den 1 april 2018)

Regeringskansliets rättsdatabaser

Sveriges grundlagar

Svensk författningssamling i tryckt format (SFS till och med den 31 mars 2018)