Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Indikativ resultatstrategi för Sveriges samarbete med den globala vaccinalliansen (GAVI) 2015-2020 Diarienummer: UD2014/51157/UD/MU

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Denna indikativa strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med GAVI för perioden 2015-2020.

Medelstilldelningen (kärnstöd) för GAVI 2015-2020 ska ske inom ramen för riksdagens bemyndigande för anslag 1:1 Biståndsverksamhet. Efter att påfyllnadsförhandlingen för perioden 2016-2020 avslutats i början av 2015, fattar regeringen beslut om slutgiltig resultatstrategi och medelstilldelning för hela strategiperioden, grundat på en analys av de åtaganden som har gjorts inom ramen för påfyllnadsförhandlingarna.