Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2018–2022

Publicerad

Denna strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med FN:s barnfond (United Nations Children’s Fund, Unicef) för perioden 2018–2022.

Ladda ner:

Strategin fastställer prioriteringar och samarbetsformer för Sveriges medlemskap i och partnerskap med Unicef på global såväl som på regional och nationell nivå.