Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för utvecklingssamarbete med Myanmar 2018–2022

Publicerad Uppdaterad

Strategin ska gälla under perioden 2018-2022 och omfatta 1250 miljoner kronor för Sidas verksamhet och 30 miljoner kronor för FBA:s verksamhet för hela perioden.

Ladda ner:

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om bistånds­och utvecklingseffektivitet liksom i de nya internationella överenskommelser som världen enades om under 2015.

Denna strategi uppdaterades den 22 april 2021. Följ länken nedan för att ta del av det pressmeddelande som sändes ut i samband med att ändringarna gjordes.

Ändring av strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Myanmar 2018-2022