Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ändring av strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Myanmar, 2018-2022

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om en ändring av strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Myanmar. Ändringen görs till följd av militärkuppen den första februari i år. Strategin anpassas i syfte att stödja en återgång till en demokratisk utveckling och respekt för mänskliga rättigheter. Fortsatt starkt stöd till civilsamhällesorganisationer är kritiskt. Utvecklingssamarbetet ska varken resurssätta eller legitimera det bakslag för demokratin som militärens maktövertagande har inneburit.

Regeringen ser med stort allvar på utvecklingen i Myanmar efter militärkuppen. Våldet mot civilbefolkningen har eskalerat snabbt och folkets protester har militären mött med dödligt våld. Tusentals politiker, demonstranter, journalister och aktivister har fängslats.

Sverige har sedan tidigare ett omfattande stöd till organisationer i det civila samhället och oberoende media, för arbete med att stärka demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Efter militärkuppen har både civilsamhällesorganisationer och oberoende media varit särskilt utsatta och nya behov har uppstått. Sida omfördelar nu medel och ökar stödet till dessa partners. Snabbhet och flexibilitet är avgörande för att värna om deras verksamhet. Strategiändringen möjliggör bland annat ytterligare stöd till krishantering, media och MR-försvarare verksamma inom och utanför landets gränser.

- Militärkuppen i Myanmar har skapat en ansträngd och farlig situation i landet för demokratikämpar, fri media och människorättsförsvarare. Sverige ställer därför om strategin för landet så vi kan vara mer flexibla och välriktade i vårt stöd arbete, säger Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0448965
e-post till Robert Englund