Europaparlamentet och interinstitutionella frågor

Gruppen har ett horisontellt ansvar för Europaparlamentet med övergripande rapportering och information om parlamentet som institution. Gruppen ansvarar även för arbetsgruppen för allmänna frågor som hanterar inter-institutionella frågor - det vill säga rådets relationer med övriga institutioner.

Kontakt

Christer Thärn
Ministerråd (Europaparlamentet och interinstitutionella frågor)
Telefon +32 (0)2 289 56 47
e-post till Christer Thärn
Arvid Palmkvist
Handläggare
Telefon +32 (0) 2 289 57 30
e-post till Arvid Palmkvist
Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen