Hoppa till huvudinnehåll

Rättsliga och inrikes frågor

Uppdaterad

Rättsliga och inrikes frågor handlar bland annat om asyl- och migrationspolitik, gränsfrågor, polissamarbete, civilrätt, straffrätt, krishantering och bekämpning av terrorism.

Kontakt

Eva Schultz
Ministerråd - Gruppsamordning, horisontella och institutionella frågor, gränskontroll och finansiella instrument, Schengen
Telefon +32 (0) 289 57 58
e-post till Eva Schultz
Kristoffer Strömgren
Rättsråd - Straffrätt, EPPO, Eurojust, brottsbekämpning, eu-LISA
Telefon +32 2 (0) 2 289 58 62
e-post till Kristoffer Strömgren
Madeleine Josefsson
Rättsråd - Straffrätt (hatbrott, våld mot kvinnor), dataskydd, civilrätt, e-juridik
Telefon +32 (0) 2 289 58 79
e-post till Madeleine Josefsson
Thomas Carlson
Rättsråd - Konsumenträtt, immaterialrätt, bolagsrätt
Telefon +32 (0) 2 289 56 15
e-post till Thomas Carlson
Marianne Gierow
Rättsråd - Externa dimensionen av migration, viseringsfrågor, laglig migration, återvändande
e-post till Marianne Gierow
Sofia Janson (tjänstledig)
Rättsråd - Migration i EU:s yttre förbindelser, visering, återvändande, Eurodac och vidarebosättning, fri rörlighet och integration
Telefon +32 (0)2 289 56 53
e-post till Sofia Janson (tjänstledig)
Cecilia Zetterberg Garzon
Rättsråd - Gränsfrågor, Schengensamarbetet, civilskydd, NATO:s civila beredskapsarbete, MFF
Telefon +32 (0)2 289 56 72
e-post till Cecilia Zetterberg Garzon
Liselotte Åberg
Rättsråd - Asylfrågor, EASO/EUAA
Telefon +32 (0)2 289 57 59
e-post till Liselotte Åberg
Klara Jaeken
Assistent
Telefon +32 (0) 2 289 56 83
e-post till Klara Jaeken
Felicia Borg
Assistent
Telefon +32 (0)2 289 58 25
e-post till Felicia Borg
Marlene Zilberstein (tjänstledig)
Assistent
e-post till Marlene Zilberstein (tjänstledig)
Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Laddar...