Rättsliga och inrikes frågor

Gruppen för rättsliga och inrikes frågor ansvarar för bland annat asyl- och migrationspolitik, gränsfrågor, polissamarbete och bekämpning av terrorism, civilrätt, straffrätt och krishantering.

Kontakt

Maria Lindgren Saltanova
Ministerråd (Gruppsamordning, horisontella och institutionella frågor, Dublinförordningen, Schengen)
Telefon +32 (0)2 289 58 90
e-post till Maria Lindgren Saltanova
Lars Erik Fjellström
Rättsråd (migrationsfrågor i EU:s yttre förbindelser och asyl - omfördelning och vidarebosättning samt skyddsgrund)
Telefon +32 (0)2 289 56 53
e-post till Lars Erik Fjellström
Erik Fågelsbo
Rättsråd (Straffrätt inklusive Europeiska åklagarmyndigheten och Eurojust, processuella rättigheter, brottsofferfrågor, in- och utresesystemet (EES), det europeiska systemet för reseinformation och inresetillstånd (ETIAS) och ECRIS)
Telefon +32 (0)2 289 57 01
e-post till Erik Fågelsbo
Sara Johannesson
Ambassadråd (anslutning till Europakonventionen, öppenhetsförordningen, EU:s förvaltningslag)
Telefon +32 (0)2 289 56 23
e-post till Sara Johannesson
Johan Lindberg
Rättsråd (civilrätt i coreper I; bolagsrätt, immaterialrätt och konsumenträtt)
Telefon +32 (0)2 289 56 15
e-post till Johan Lindberg
Eva Schultz
Rättsråd (Migration, visering, återvändande, mottagande, integration och fri rörlighet)
Telefon +32 (0)2 289 57 59
e-post till Eva Schultz
Karolina Kral
Rättsråd (Polissamarbete, Samhällsskydd, Terrorismbekämpning och beredskap)
Telefon +32 2 289 56 04
e-post till Karolina Kral
Ida Kärnström
Rättsråd (civilrätt i coreper II; familjerätt och allmän förmögenhetsrätt, insolvensrätt samt dataskydd (GDPR), datalagring, e-juridik)
Telefon 0032 (0) 2 289 58 54
e-post till Ida Kärnström
Klara Jaeken
Assistent till Fågelsbo, Kärnström, Lindgren Saltanova, Fjellström, Schultz och enheten
Telefon +32 (0)2 289 56 83
e-post till Klara Jaeken
Ellen Linder
Assistent till Kral, Lindberg, Johannesson, Strandbacke och enheten
Telefon +32 (0)2 289 56 60
e-post till Ellen Linder
Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen