Arbeta på Finansdepartementets budgetavdelning

En viktig del i regeringens arbete med att förverkliga sin politik är att utforma förslag om statens budget. Budgetavdelningen har en central roll i detta arbete inom Regeringskansliet.

  • Bild på Elsa Hanson, Nebil Aho och Aleksandra Lubarda Pavlovic

    Elsa Hanson, Nebil Aho och Aleksandra Lubarda Pavlovic

    Foto: Jonathan Svensson/Regeringskansliet

  • Infografik: Henrik Nyström/Regeringskansliet

  • Illustration: Regeringskansliet

Våra medarbetare är opolitiska tjänstemän som jobbar nära den politiska ledningen och har möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen inom de sakområden de ansvarar för. Medarbetare hos oss tycker om problemlösning, har god analytisk förmåga och kan förhandla och argumentera både muntligen och skriftligen. I den kunskapsintensiva miljön med tidvis högt tempo är avdelningens starka laganda en viktig tillgång. Vi granskar alla frågor inom Regeringskansliet som påverkar statens finanser eller ekonomin i samhället. Hos oss får du en unik inblick i regeringens styrning av riket och budgetförhandlingarna.

Träffa några av våra medarbetare

Budgetavdelningen - där ekonomi och politik möts

Förslagen om statens utgifter och inkomster är regeringens verktyg för att förverkliga sin politik. Två gånger per år lämnar Sveriges finansminister regeringens förslag om den ekonomiska politiken och statens budget till riksdagen. På våren lämnar finansministern regeringens ekonomiska vårproposition och på hösten lämnas det fullständiga budgetförslaget i budgetpropositionen. Innan regeringen lämnar sitt budgetförslag till riksdagen är det många analyser och beräkningar som ska tas fram som underlag till regeringens överväganden och beslut. Detta arbete leds och samordnas av budgetavdelningen på Finansdepartementet.

Avdelningen gör även analyser av hur effektivt samhällets resurser används, lämnar råd om hur den ekonomiska politiken kan utformas samt deltar i det ekonomisk-politiska samarbetet inom EU och OECD. Avdelningen ansvarar också för långsiktiga och strukturella frågor i ekonomin samt för arbetet med EU:s budget.

Mer om budgetavdelningen

Mer om budgetprocessen och det finanspolitiska ramverket

Bild på en man framför ett fönster
- Har du ett stort samhällsintresse och gillar att hitta lösningar på problem är budgetavdelningen rätt ställe för dig, säger Åke Nordlander som är avdelningschef. Foto: Regeringskansliet

Rekrytering

På budgetavdelningen finns medarbetare med olika kompetenser, åldrar och bakgrund. Eftersom vi arbetar med alla samhällsfrågor behöver vi medarbetare med erfarenhet och kunskap inom många olika samhällsområden. Den vanligaste studiebakgrunden är nationalekonomi, företagsekonomi eller statsvetenskap, men vi ser också gärna medarbetare med andra examina.

Med jämna mellanrum genomför budgetavdelningen grupprekryteringar till flera olika tjänster. Aktuella annonser publiceras under Lediga jobb här på webbplatsen.

Lediga jobb

Prenumerera på lediga jobb