Träffa våra medarbetare

Uppdaterad

På budgetavdelningen på Finansdepartementet arbetar runt 80 anställda. Här berättar några av medarbetarna om sig själva, sitt arbete och vad de gjort innan.

Frida Nannesson, EU-budgetenheten

Foto: Regeringskansliet

Utbildning: Masterexamen i nationalekonomi från Köpenhamns universitet och kandidatexamen från Lunds universitet.

Nuvarande anställning: Jobbar på representationen i Bryssel.

Tidigare anställning: Svenskt Näringsliv

Det bästa med budgetavdelningen: Jag har både fått djupare förståelse för hur politiska beslut formas och inblick i en stor mängd sakfrågor. Att jobba på budgetavdelningen innebär att man har möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen tillsammans med trevliga och kompetenta kollegor.

Susanna von Sydow, enhet 2

Foto: Regeringskansliet

Utbildning: Masterexamen i miljöekonomi från York University och politices kandidatexamen med inriktning mot nationalekonomi från Uppsala universitet.

Nuvarande anställning: Jobbar på Enhet 2 som kontaktperson mot Miljödepartementet för frågor om bland annat klimat.

Tidigare anställning: Det brittiska departementet för energi och klimatförändringar i London.

Det bästa med budgetavdelningen: Den goda sammanhållningen och stämningen på avdelningen, i kombination med det självständiga arbetet och stora egna ansvaret man har som kontaktperson. Som kontaktperson är ingen dag den andra lik, man utmanas ständigt och får jobba med aktuella samhällsfrågor.

Daniel Zerea, enhet 1

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Utbildning: Civilingenjör industriell ekonomi (KTH), trafikflygcertifikat

Nuvarande anställning: Jobbar på Enhet 1 som kontaktperson mot Justitiedepartementet för frågor om rättsväsendet.

Tidigare anställning: Handläggare på Energimyndigheten, styrman (Co-pilot) på Ethiopian Airlines

Det bästa med budgetavdelningen: Arbetet på budgetavdelningen som kontaktperson präglas av högt tempo och varierande arbetsuppgifter. Möjligheterna att jobba med alla slags samhällsutmaningar är stora. God sammanhållning på avdelningen med trevliga och kunniga kollegor.

Erik Ronnle, enhet 3

Foto: Henrik Nyström/Regeringskansliet

Utbildning: Civilingenjör i ekosystemteknik, inriktning Technology Management, och ekonomie doktor i företagsekonomi, Lunds universitet

Nuvarande anställning: Kontaktperson på Enhet 3 med ansvar för arbetsmarknadsfrågor

Tidigare anställning: Jag har tidigare jobbat som konsult på WSP Environmental. På Budgetavdelningen har jag varit på Strukturenheten med frågor om miljö och rättsväsende samt på Enhet 2 som kontaktperson för miljö- och energifrågor.

Det bästa med budgetavdelningen: Stor bredd av sakfrågor och höga krav på analysförmåga samtidigt som det politiska perspektivet ger en extra dimension av komplexitet. Stor möjlighet att utvecklas i oväntade riktningar. En arbetsplats med högpresterande kollegor men där stämningen är prestigelös och utan vassa armbågar.