Träffa våra medarbetare

Publicerad

På budgetavdelningen på Finansdepartementet arbetar runt 80 anställda. Här berättar några av medarbetarna om sig själva, sitt arbete och vad de gjort innan.

Markus Martinelle, stabsenheten

I den här filmen berättar Markus Martinelle om hur det är att arbeta på stabsenheten.

Frida Nannesson, strukturenheten

Foto: Regeringskansliet

Ålder: 32 år

Utbildning: Masterexamen i nationalekonomi från Köpenhamns universitet och kandidatexamen från Lunds universitet.

Nuvarande anställning: Jobbar med socialförsäkringar, näringslivsfrågor och välfärdsfrågor på Strukturenheten.

Tidigare anställning: Svenskt Näringsliv

Det bästa med budgetavdelningen: Jag har både fått djupare förståelse för hur politiska beslut formas och inblick i en stor mängd sakfrågor. Att jobba på budgetavdelningen innebär att man har möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen tillsammans med trevliga och kompetenta kollegor.

Susanna von Sydow, enhet 3

Foto: Regeringskansliet

Ålder: 31 år

Utbildning: Masterexamen i miljöekonomi från York University och politices kandidatexamen med inriktning mot nationalekonomi från Uppsala universitet.

Nuvarande anställning: Jobbar på Enhet 3 som kontaktperson mot Arbetsmarknadsdepartementet för frågor om bland annat etablering av nyanlända och arbetsliv.

Tidigare anställning: Det brittiska departementet för energi och klimatförändringar i London.

Det bästa med budgetavdelningen: Den goda samanhållningen och stämningen på avdelningen, i kombination med det självständiga arbetet och stora egna ansvaret man har som kontaktperson. Som kontaktperson är ingen dag den andra lik, man utmanas ständigt och har stor möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen.

Goran Bogdanovic, enhet 2

Foto: Regeringskansliet

Ålder: 45

Utbildning: Fil. dr. i kemi

Nuvarande anställning: Energi-, nationella minoritets-, diskriminerings- och MR-frågor på Enhet 2

Tidigare anställning: EU-avgiften m.m. på EU-budgetenheten, budgetavdelningen

Det bästa med budgetavdelningen: Kamratskapet, kompetensen hos kollegorna och bredden av frågor. Avdelningens roll ger en fantastisk inblick i och förståelse för väldigt många aktuella politiska frågor för stora delar av samhället. Det är en väldigt trevlig och lärorik arbetsplats.

Gia Wickbom, totaleriet

Foto: Regeringskansliet

Ålder: 50 år

Utbildning: Ekonomexamen och fil kand i humaniora, Uppsala universitet

Nuvarande anställning: Chef för totaleriet, som jobbar med målen för finanspolitiken, sammanställning av statens utgifter och den ekonomiska styrningen av statens verksamhet.

Tidigare anställning: Har haft många olika jobb inom Budgetavdelningen, och bl a arbetat med EU-budgeten, samordning av budgetprocessen i regeringskansliet och som kontaktperson för Miljödepartementet.

Det bästa med budgetavdelningen: Alla fantastiska kollegor, som är skickliga och engagerade, och samtidigt väldigt hjälpsamma och trevliga.  Möjligheten att på samma arbetsplats jobba med så många olika frågor som alla är viktiga för hur samhället fungerar är också väldigt stimulerande.