Träffa våra medarbetare

På budgetavdelningen på Finansdepartementet arbetar runt 80 anställda. Här berättar några av medarbetarna om sig själva, sitt arbete och vad de gjort innan.

Frida Nannesson, EU-budgetenheten

Foto: Regeringskansliet

Utbildning: Masterexamen i nationalekonomi från Köpenhamns universitet och kandidatexamen från Lunds universitet.

Nuvarande anställning: Jobbar på representationen i Bryssel.

Tidigare anställning: Svenskt Näringsliv

Det bästa med budgetavdelningen: Jag har både fått djupare förståelse för hur politiska beslut formas och inblick i en stor mängd sakfrågor. Att jobba på budgetavdelningen innebär att man har möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen tillsammans med trevliga och kompetenta kollegor.

Susanna von Sydow, strukturenheten

Foto: Regeringskansliet

Utbildning: Masterexamen i miljöekonomi från York University och politices kandidatexamen med inriktning mot nationalekonomi från Uppsala universitet.

Nuvarande anställning: Jobbar på strukturenheten med samhällsekonomisk analys kopplad framför allt till klimatfrågor.

Tidigare anställning: Det brittiska departementet för energi och klimatförändringar i London.

Det bästa med budgetavdelningen: Den goda sammanhållningen och stämningen på avdelningen, i kombination med det självständiga arbetet och stora egna ansvaret man har som kontaktperson. Som kontaktperson är ingen dag den andra lik, man utmanas ständigt och får jobba med aktuella samhällsfrågor.

Daniel Zerea, enhet 2

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Utbildning: Civilingenjör industriell ekonomi (KTH), trafikflygcertifikat

Nuvarande anställning: Jobbar på Enhet 2 som kontaktperson för frågor rörande statliga bolag, luft- och sjöfart. 

Tidigare anställning: Handläggare på Energimyndigheten, styrman (Co-pilot) på Ethiopian Airlines

Det bästa med budgetavdelningen: Arbetet på budgetavdelningen som kontaktperson präglas av högt tempo och varierande arbetsuppgifter. Möjligheterna att jobba med alla slags samhällsutmaningar är stora. God sammanhållning på avdelningen med trevliga och kunniga kollegor.