Tchad

Sveriges ambassadör i Kampala är sidoackrediterad till Tchad. Sverige har ett honorärkonsulat i N'Djamena.

Sverige har inget bilateralt utvecklingssamarbete med Tchad men bidrar genom EU:s bistånd. Under 2021 uppgick det svenska humanitära biståndet via Sida till Tchad till 88,9 miljoner kronor.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Tchad

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 4 träffar.