Paraguay

Sveriges totala export till Paraguay uppgick till 90 miljoner SEK under 2021 och importen nådde 1,3 miljoner SEK under samma år. Exporten bestod främst av utrustning för telekommunikation och mineraloljeprodukter och importen bestod främst av råvaror och bränslen samt träkol. Svenska mediabolaget Millicom är verksamt i Paraguay sedan 2004 och det finns även ett antal svenska företag verksamma inom jordbrukssektorn.

Frihetshandelsavtalet mellan EU och Mercosur-länderna färdigförhandlades 2019 men har ännu inte trätt i kraft.

Sedan 2021 bedriver regeringen en femårig regional strategi omfattande 1 miljard SEK för Sveriges utvecklingssamarbete med Latinamerika. Med den nya strategin ökar Sverige sitt engagemang i Latinamerika inom prioriterade områden som demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatens principer, jämställdhet, miljö- och klimat samt migration. Denna strategi innefattar även Paraguay.

Sveriges ambassadör i Argentina är sidoackrediterad till Paraguay. Sverige har ett honorärkonsulat i Asunción.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Paraguay

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2 träffar.