Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Déclaration de politique étrangère, 2016

Publicerad

Mme Margot Wallström, Ministre des Affairs étrangères Déclaration du Gouvernment à l’ouverture du débat de politique étrangère au Parlement, mercredi 24 février 2016.
(Utrikesdeklarationen 2016 i översättning till franska)

Ladda ner:

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.