Anförande av justitieminister Gunnar Strömmer vid Fadimegalan 2023

Publicerad

Stockholm, 15 januari 2023

Det talade ordet gäller.

Mina damer och herrar! Kära vänner!

”Jag hoppas att ni inte vänder dem ryggen, att ni inte blundar för dem.”

Det var den uppmaning som Fadime riktade till oss alla i sitt berömda tal i riksdagen hösten 2001. Drygt 20 år senare känns de här orden fortfarande väldigt förpliktigande – och dessvärre alltför aktuella.

Fadime talade om alla de unga invandrarkvinnor som begränsas i sina livsval för att familjen vill ha kontroll. Det handlar om ett hedersförtryck med förfärliga konsekvenser. I Fadimes eget fall till och med dödliga. Det kan vi aldrig acceptera eller tolerera.

***

Vi har alla tagit del av protesterna i Iran. Kvinna, liv, frihet har blivit ett stridsrop som har engagerat en hel värld.

Samtidigt sätter det ljuset på vårt eget samhälle.

När förtrycket utövas av en teokratisk diktatur och med statens våldskapital – ja då blir konfliktlinjerna klara, och det blir enkelt att ta tydlig ställning.

Men det är slående hur svårt det ofta blir när förtrycket uppträder mitt ibland oss, i ett fritt och öppet land som Sverige.

När förtryckaren inte är en diktatur, utan en förälder eller en släkting. När våra goda föresatser om tolerans och integration möter krafter som tvärtom står för intolerans och segregation.

Min övertygelse är att vi måste våga släppa taget. Vara frimodiga. Inte väja för de svåra frågorna och målkonflikterna.

Regeringen tänker nu kriminalisera oskuldskontroller, oskuldsoperationer och oskuldsintyg. Vi ska utreda förbud mot omvändelseterapi och kusingifte. Månggifte och fullmaktsäktenskap har heller inte någon plats i ett jämställt och modernt samhälle.

Men det handlar förstås inte bara om att skärpa lagarna. Vi måste framför allt få alla människor i Sverige att följa lagarna, och de värderingar som ligger till grund för dem.

Signalerna från det politiska ledarskapet måste vara entydiga. Samma sak gäller förskolan, skolan, socialtjänsten hela vägen till de rättsvårdande myndigheterna.

Och samhället är större än staten. Det arbete som GAPF och andra aktörer i civilsamhället gör är helt ovärderligt. Både för att hjälpa de som utsätts för förtrycket, och för att informera och höja kunskapen om problemen.

Regeringen prioriterar stödet till det förebyggande arbetet, och vi riktar särskilt stöd till kvinnors och flickors organisering i utsatta områden.

***

Sverige ska vara ett land där kön, klass eller klan inte sätter gränser för individens frihet. Där rättigheter, skyldigheter och möjligheter gäller lika för alla.

Det kan vi aldrig uppnå, om vi inte tar varje enskilt fall på största allvar. Vi måste se varje människa. Varje flicka och kvinna som utsätts för kränkningar och övergrepp.

Jag träffade själv aldrig Fadime. Men vi var ungefär lika gamla, och var engagerade politiskt ungefär samtidigt.

Jag tänker att hon verkligen hade behövts idag. I debatten. I civilsamhället. I politiken. Om hon varit i livet hade hon kanske varit justitieminister. Eller varför inte statsminister.

Det kan vi förstås inte veta. Vad vi däremot vet med säkerhet är att vi alla har ett stort ansvar att följa den uppmaning som hon uttalade i riksdagen för drygt 20 år sedan:

”Vänd dem inte ryggen, blunda inte för dem.”

Tack.