Kulturminister Parisa Liljestrands anförande vid invigningen av Bokmässan 2023

Publicerad

Göteborg, 28 september 2023

Det talade ordet gäller.

Kära mässdeltagare!

Tack för möjligheten att vara här i dag och att inviga årets bokmässa. 

Häromdagen kom det glädjande siffror från Statens medieråd om att barn och unga läser mer. Det kändes hoppfullt. Men, vi ser ju också mätning efter mätning som visar att barns och ungas läsförmåga minskar. Och framför allt, att det är stora skillnader mellan olika grupper i hur mycket och hur bra man läser. 

Så kan vi inte ha det. Vi står inför en läskris. Att ta oss an den är en av mina och regeringens absolut viktigaste uppgifter. 

Som politiker ska man inte gissa saker. Men jag tänker ändå göra ett inte så djärvt antagande. Jag tror att de flesta av oss som är i det här rummet hör till dem som älskar läsning. Som vill att fler ska få del av allt som litteraturen ger. 

Jag har själv en bakgrund i skolan och har sett på nära håll vad läsning betyder. Precis som ni som är här i dag har jag sett hur den öppnar dörrar till nya rum och nya samtal. Hur den stärker förmågan att se sig själv i andra och andra i sig själv. Att läsa är att tränas i empati.

Men en sak behöver vi ha klart för oss: Det här är inget specialintresse. Läsning står inte på plusmenyn – det är en helt grundläggande färdighet. 

Här är regeringen mycket tydlig: 

Att stärka barns läs- och skrivförmåga handlar inte om nostalgi eller teknikfientlighet. 
Det handlar inte om fint eller fult.  
Det handlar om demokrati. 

Läsning öppnar dörrar till utbildning.  
Till att äga språket och ta plats i samhället. 
Det är en förutsättning för att kunna tillvara sina rättigheter – som medborgare, och som människa.  

Därför är läsning ytterst en demokratifråga. Och därför står jag här i dag både som kulturminister och demokratiminister.  

I årets budgetproposition, trots ett mycket tufft ekonomiskt läge, föreslår regeringen breda och efterfrågade satsningar för att stärka barns och ungas läsförmåga. Det handlar om över 2 miljarder kronor de närmsta tre åren till bland annat bemannade skolbibliotek, inköp av fysiska böcker och läsfrämjande insatser på folkbiblioteken.

Jag är övertygad om detta är rätt väg att gå för att rusta Sverige – och vår demokrati – för framtiden. 

Kära mässdeltagare: Läskrisen måste vi lösa tillsammans: politiken, skolan, biblioteken och övriga kultursektorn, författarna, näringslivet, civilsamhället och förlagen. Och, inte minst, föräldrarna. Det handlar om ett litterärt ekosystem, där alla delar behövs och måste samspela. Vi har en stor uppgift framför oss och jag hoppas att alla ni som är med på årets Bokmässa ska åka härifrån stärkta och inspirerade i det arbetet.  

Och med det har det blivit dags att klippa bandet!

Härmed förklarar jag Bokmässan, Göteborg Book Fair, 2023 öppnad!