Hoppa till huvudinnehåll

Terrorism och hot utomlands

I stora delar av världen finns individer och grupper som har genomfört olika typer av terroristattentat och sannolikt planerar nya. Om du ska resa utomlands bör du vara påläst om aktuella hot och risker i det land du ska resa till.

Terrorism i olika delar av världen

Terroristattentat kan äga rum i alla världsdelar och rikta sig mot olika mål.

Sedan flera år tillbaka råder till exempel en högre hotnivå för terroristattentat i Europa och Nordamerika jämfört med tidigare. Antalet genomförda attentat i dessa världsdelar har dock gått ned något under den senaste tiden. I andra delar av världen bedöms hotnivån högre och terroristattentat är mer förekommande.

Målen för attentat som har genomförts har bland annat varit större evenemang, offentliga platser, representanter för staten samt religiösa grupper och symboler med kopplingar till upplevda religiösa kränkningar av exempelvis islam. Även allmänna transportmedel, större köpcenter, allmänna demonstrationer och turistområden kan vara exempel på måltavlor för terroristattentat.

Terroristattentat kan oftast inte förutses

Terroristattentat går i de flesta fall inte att förutse. Trots detta bör du som resenär alltid hålla dig informerad och vara medveten om aktuella hot och risker som finns i landet du reser till. Det är också viktigt att noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Hotnivåer kan ändras snabbt

Hotnivåer kan variera över tid och förändras snabbt. Exempelvis bedöms hotnivån oftast vara högre i samband med viktigare högtider som årsdagar av olika slag eller religiösa högtider.

Allmänna råd vid resa är att vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget. I länder med ett högt generellt terroristhot bör du vara mer vaksam omkring platser med stora folksamlingar som till exempel offentliga byggnader, turistattraktioner, vid större evenemang, på allmänna transportmedel, på marknader, vid demonstrationer och i butikscentra.

Svenskar i utlandet är sällan det specifika målet för terroristattentat men riskerar ändå att drabbas. 

Läs om råd i en krissituation utomlands.

Landspecifik information om terrorism

Varje land gör sin egen bedömning om vilka hot som finns riktade mot landet.

Svenska ambassader har reseinformation för varje land på Sweden Abroad där det ingår ett stycke om terrorism. Där lyfter ambassaden bland annat fram den bedömning om hotbild som eventuellt finns för landet, aktuella händelser och ger allmänna råd till svenska resenärer.

UD avråder inte från resor vid allmänna terroristhot

Generellt avråder UD inte från resor på grund av allmänna terroristhot mot en stad, ett land eller en region.

Om du känner dig osäker inför en resa till ett land med ett högt terroristhot är det som alltid viktigt att själv fundera och ta ställning till om du vill och bör resa.

Avrådan - när UD avråder från resor

Laddar...