Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt och dubbelt medborgarskap

Medborgarskap är ett rättsligt bindande förhållande som uppstår mellan en stat och en individ (medborgare), antingen automatiskt vid födelsen eller efter en anmälan eller en ansökan. Dubbelt medborgarskap innebär att du är medborgare i mer än ett land.

Dubbelt medborgarskap

Ett dubbelt medborgarskap kan ibland leda till att svenska myndigheter har begränsade möjligheter att hjälpa till om du hamnar i en nödsituation i ditt andra medborgarskapsland. Här finns svar på vanliga frågor om att resa med dubbelt medborgarskap:

Resa med dubbelt medborgarskap 

Svenskt medborgarskap

Endast den som är svensk medborgare har rätt att ha svenskt pass, har rösträtt till riksdagen och har ovillkorlig rätt att vistas i Sverige.

Svensk medborgare kan man bli genom:

  • födelse
  • adoption
  • legitimation (förälders giftermål)
  • ansökan (naturalisation)
  • anmälan (barn, ungdomar 18–20 år och medborgare i Finland, Danmark, Norge och Island).

Om svenskt medborgarskap - hos Migrationsverket

Förlora eller behålla svenskt medborgarskap

Du som är svensk medborgare och är född och bosatt utomlands kan i vissa fall förlora ditt svenska medborgarskap. Du förlorar ditt svenska medborgarskap när du fyller 22 år om du är född utanför Sverige, aldrig har bott här och inte har varit i Sverige under förhållanden som visar samhörighet med Sverige.

Läs mer och ansök om att behålla svenskt medborgarskap - hos Migrationsverket

 

Reseinformation från ambassaderna

Vad gäller i landet du ska resa till? På den här sidan finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. På webbplatsen Sweden Abroad och via appen UD Resklar finns landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär.

Laddar...