Terrorism och hot utomlands

Uppdaterad

I stora delar av världen finns individer och grupper som har genomfört olika typer av terrorattentat och sannolikt planerar nya sådana. Som resenär bör man vara påläst om aktuella hot och risker i det land man ska resa till.

Terrorattentat kan äga rum i alla världsdelar och rikta sig mot olika mål. Sedan några år tillbaka råder till exempel en högre hotnivå för terrordåd i Europa och Nordamerika jämfört med tidigare, även om antalet genomförda attentat i dessa världsdelar har gått ned något under den senaste tiden. I andra delar av världen bedöms hotnivån högre och terrordåd är mer förekommande. Under 2019 har terrorattentat ägt rum i exempelvis Sri Lanka, Filipinerna, Nya Zeeland, Nigeria, Colombia, Indien, Afghanistan och Kenya. Målen för dessa attentat har bland annat varit större evenemang, offentliga platser, representanter för staten samt religiösa grupper och symboler med kopplingar till upplevda religiösa kränkningar av exempelvis islam. Även allmänna transportmedel, större köpcenter, allmänna demonstrationer och turistområden kan vara exempel på måltavlor för terroristattentat.

Terrorattentat går i de flesta fall inte att förutse. Trots detta bör man som resenär alltid hålla sig informerad och vara medveten om de aktuella hot och risker som finns i landet man reser till samt noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Hotnivåer kan också variera över tid och förändras snabbt. Exempelvis bedöms hotnivån oftast vara generellt sett högre i samband med viktigare högtider som årsdagar av olika slag eller religiösa högtider. Allmänna råd vid resa är att vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget. Man bör framförallt i länder med ett högt generellt terrorhot vara mer vaksam omkring platser med stora folksamlingar som till exempel offentliga byggnader, turistattraktioner, vid större evenemang, på allmänna transportmedel, på marknader, vid demonstrationer och i butikscentra.

Svenskar i utlandet är sällan det specifika målet för terrorattentat men riskerar ändå att drabbas. Vid misstanke om att ett terrorattentat ägt rum i närheten av platsen man befinner sig på, bör man vidta försiktighetsåtgärder. Här kan du läsa mer om konkreta råd vid terrorattentat och andra krissituationer.

Varje land gör sin egen bedömning om vilka hot som finns riktade mot landet. Ibland är den bedömningen offentlig och tillgänglig i landets officiella kommunikationskanaler. Svenska ambassader har en sida med reseinformation för varje land där det ingår ett stycke om terrorism. Där lyfter ambassaden bland annat fram den bedömning om hotbild som eventuellt finns för landet, aktuella händelser och ger allmänna råd till svenska resenärer.

Generellt avråder UD inte från resor på grund av allmänna terrorhot mot en stad, ett land eller en region. Om man känner osäkerhet inför en resa till ett land med ett högt terrorhot är det, som alltid, viktigt att själv fundera och ta ställning till om man vill och bör resa.

Svensklistan

Alla som vill kan lämna sina kontaktuppgifter till UD eller svenska ambassaden via den så kallade svensklistan. Uppgifterna används enbart för att kunna få kontakt om det bedöms nödvändigt i en större krissituation och sparas enbart under den period som angetts, men inte i mer än ett år. Sedan tas uppgifterna automatiskt bort. Planerar man en längre vistelse än ett år, krävs en årlig förnyelse.

Anmäl dig till svensklistan

Följ UD Resklar på Facebook och Twitter

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader. Genom checklistan "Min resa" kan du enkelt förbereda varje resa.